Blog o vlastitom iskustvu na hodočašću i spoznajama nastalim nakon stotina propješačenih kilometara puta koji je za svakog čovjeka drukčiji. Baš kao i sam život.